Nơi làm việc KANAGAWA
Ngành nghề GIA CÔNG CƠ KHÍ
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 140,000 Yên/tháng
Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2016
Thời gian thi tuyển: 25/07/2016