Nơi làm việc Nagoya
Ngành nghề CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 130.000 Yên/tháng
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2016
Thời gian thi tuyển: 25/07/2016